خدمات آموزشی
کمپ ترک اعتیاد آجودانیه با گرد آوری تیمی مجرب شامل مشاوران و روانشناسان همچنین برگزاری کلاس های ماتریکس برای ترک شیشه ، برگزاری کلاس ها و مشاوره های فردی و گروهی ، برگزاری کلاس ها برای خانواده های مددجویان ، آموزش مهارت های فردی و گروهی ، جلسات نارانای و بسیاری دیگر برای پیوند دادن مددجویان به خانواده و بازگشتشان به جامعه به عنوان یک فرد مسئولیت پذیر و موفق اقدام نماید .
©2018 CampAjoudaniye, All Right Reserved