خدمات درمانی
سالن سبز محلی است که مددجویان پس از تکمیل دوره۷ روزه سم زدایی و تایید مددیار برای گذراندن باقی مراحل درمان و بهبودی خود به سالنی مجزا انتقال داده میشوند و در آنجا زندگی گروهی خود را در کنار دیگر همدردها شروع میکنند امکانات سالن سبز شامل حمام و دستشویی ، اماکانات رفاهی مانند لوازم صوتی و تصویری ، تخت خواب و دارای سالن های جداگانه برای برگزاری جلسات و تشکیل کلاس ها میباشد .قابل ذکر است که سالن سبز هم دارای قسمت VIP میباشد.
©2018 CampAjoudaniye, All Right Reserved