خدمات درمانی
سم زدایی بیماران یک دوره ۷ روزه است که برای گذراندن حالات جسمانی پس از ترک و پایدار شدن نسبی روحی روانی و فیزیکی بیمار میباشد که در سالنی مجزا دارای حمام و دستشویی مددجو را برای ورود به مسیر بهبودی آماده میکند قابل ذکر است که کمپ ترک اعتیاد آجودانیه با داشتن اتاق های شخصی VIP کاملا مجهز از قبیل حمام و دستشویی شخصی و لوازم رفاهی دیگر آماده ارائه خدمات میباشد
©2018 CampAjoudaniye, All Right Reserved