تاثیر ورزش بر اعتیاد بیماران

تاثیر ورزش بر اعتیاد

تاثیر ورزش بر اعتیاد بسیاری از افراد می‌خواهند بدانند که ورزش چه میزان تاثیری بر روی اعتیاد دارد؟ کاملا مشخص است که هر چه گرایش افراد به فعالیت های بدنی و ورزش های مختلف بیشتر باشد، به همان میزان هم گرایش به اعتیاد کمتر خواهد بود. معمولا نوجوانان و جوانان ورزشکاری که بخشی از ساعات روز …

تاثیر ورزش بر اعتیاد ادامه مطلب »