ترک کوکائین

اشتراک بذار برای عزیزت ...

4.1/5 - (28 امتیاز)

ترک کوکائین به چه صورت انجام می شود ؟

اعتیاد شدیدتر به کوکائین با توهمات لمسی و جسمانی همراه است، در این مقاله قصد داریم تمامی روش های ترک کوکائین را به همراه نیازهای دکتر برای ترک اعتیاد برای شما بیان کنیم، با ما همراه باشید…

سابقه و هدف بیماران وابسته به کوکائین :

هدف از این مطالعه توصیف ویژگی های بیماران وابسته به کوکائین که دچار توهمات لمسی/جسمی ناشی از کوکائین (CITSH) شده اند و تجزیه و تحلیل ارتباط با متغیرهای وابسته به اعتیاد و اختلال روانپزشکی همراه ، مقایسه بیماران مبتلا به CITSH ، بیماران مبتلا به علائم روان پریشی کوکائین (CIP) و فاقد CITSH ، و بیماران بدون علائم روان پریشی می باشد.

روش :

یک مطالعه مقطعی روی 767 بیمار وابسته به کوکائین در یک مرکز درمانی سرپایی اعتیاد انجام شد. داده های زیر به دست آمد : ویژگی های جمعیت شناختی اجتماعی ، اطلاعات CIP ، متغیرهای وابسته به اعتیاد و اختلال روانپزشکی همراه. تجزیه و تحلیل دو متغیره و چند متغیره انجام شد.

یافته ها :

از کل نمونه ، 6/6 درصد CITSH را در برهه ای از زندگی خود گزارش کردند ، 4/48 درصد به غیر از CITSH دچار CIP شده بودند و 45 درصد هیچ گونه علائم روان پریشی را تجربه نکرده بودند. با توجه به تجزیه و تحلیل چند متغیره ، خطر مصرف بیش از حد، 12.1 (OR) برابر، احتمال ابتلا به CITSH در مقایسه با بیماران مبتلا به CIP-no-CITSH را افزایش می دهد. سایر متغیرهای مرتبط با بیماران مبتلا به CITSH عبارت بودند از: سن شروع مصرف مواد مخدر ، وجود دوره های مصرف بیش از حد ، شیوع اختلال روان پریشی ناشی از کوکائین. به طور کلی ، در همه متغیرهای مورد مطالعه ، بیماران مبتلا به CITSH ویژگی های بالینی بدتری (متغیرهای اعتیاد و اختلال روانپزشکی همراه) نسبت به بیماران مبتلا به CIP بدون CITSH و گروه غیر CIP نشان دادند.

نتیجه گیری :

CITSH معمولاً با سایر علائم روان پریشی ناشی از کوکائین همراه است. بیمارانی که CITSH را تجربه کرده اند ، در مقایسه با بیماران مبتلا به CIP بدون CITSH و بیماران بدون CIP موارد شدیدتری هستند. افزایش خطر مصرف بیش از حد یک مساله مهم در این نوع بیماران است.

مقدمه

مصرف و درمان کوکائین در اروپا در سال های اخیر افزایش یافته است. در اسپانیا ، یک افزایش شیوع استفاده از کوکائین تا سال 2008 گزارش شد ، از آن زمان استفاده از کوکائین در بین جوانان افزایش یافته است.
مصرف مزمن کوکائین ممکن است باعث علائم روان پریشی گذرا مانند هذیان یا توهم شود ، این سندرم به عنوان روان پریشی ناشی از کوکائین (CIP) شناخته می شود. این علائم معمولاً با پرهیز از کوکائین ناپدید می شوند. شيوع CIP با استفاده از روشها و زمینه های مختلف مورد بررسي قرار گرفته است که در محدوده وسيعي بين 25 تا 86 درصد از مصرف كنندگان كوكائين متغير است.
برخی از مطالعات بالینی و آزمایشگاهی به یافتن عوامل خطر برای علائم روان پریشی ناشی از کوکائین کمک کرده است . این عوامل خطر را می توان در زیرگونه های مختلف ، مانند نحوه مصرف کوکائین ، عوامل خطر بیولوژیکی ، اختلال روانپزشکی همراه و برخی ویژگی های بالینی تقسیم کرد. بنابراین ، CIP، با شروع زودهنگام مصرف کوکائین، دوزهای زیاد کوکائین، مصرف تزریقی و دودی همراه بوده است.
تغییرات در عامل نوروتروفیک مشتق از مغز (BDNF) با CIP به عنوان یک عامل خطر بیولوژیکی مرتبط است و به طور مشابه ، برخی از داروها با اثر دوپامینرژیک با CIP مرتبط هستند . سرانجام ، با توجه به ویژگی های بالینی و اختلال روانپزشکی همراه ، برخی ویژگی های شخصیتی مانند روان رنجوری و تکانشگری ، همراه با اختلال بیش فعالی با نقص توجه (ADHD) و اختلال شخصیت ضد اجتماعی (APD) با افزایش فرکانس CIP مرتبط است. عوامل دیگر مانند ترومای دوران کودکی با شدت علائم روان پریشی ناشی از کوکائین ارتباط ندارند.
ترک کوکائین در کمپ ترک اعتیاد آجودانیه
ترک کوکائین در کمپ ترک اعتیاد آجودانیه

در مورد توهمات لمسی/جسمی ناشی از کوکائین (CITSH) ، این توهمات به عنوان “خارش یا احساس خارش و سوزن سوزن شدن دست ، پا و پشت” توصیف می شوند. در موارد شدید ، بیماران احساس وجود حشرات را در زیر پوست تجربه می کنند که به آن پارازیتوز هذیانی گفته می شود یا گاهی اوقات هذیان لمس حشره در موارد مسمومیت با کوکائین .

برخی از بیماران بدون هیچ گونه انتقادی به طور مداوم با این توهمات رفتار می کنند و گاهی اوقات با مالیدن ، خاراندن و یا تلاش برای از بین بردن حیوانات فرضی می کنند که باعث فرسایش پوست می شوند. با این حال ، اکثر بیماران از این علامت انتقاد می کنند. توضیح داده شده است که این توهمات معمولاً پس از پرخوری (مشروبات الکلی) یا پس از چند روز افزایش مصرف کوکائین ظاهر می شوند، با این وجود ، شواهد کافی در مورد آن وجود ندارد.

CITSH در مصرف کنندگان کوکائین بیشتر از بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی بدون اختلال مصرف کوکائین شایع است. با این حال ، این نوع توهمات ناشی از کوکائین کمتر از توهمات شنیداری یا بینایی ناشی از کوکائین است. شیوع CITSH بین 7 تا 32 درصد در بین مصرف کنندگان کوکائین متغیر است. این تنوع شیوع ممکن است به عوامل مختلفی بستگی داشته باشد ، مانند نوع مصاحبه مورد استفاده که می تواند از مصاحبه بدون ساختار تا کاملاً ساختار یافته متفاوت باشد ، و همچنین شامل موارد بیشتر یا کمتر باشد.

همچنین ، زمینه هایی که در آن تحقیقات انجام می شود، از مطالعات آزمایشگاهی تا محیط بالینی یا حتی اتاقهای مصرف دارو متفاوت است. اگرچه مدتها قبل CITSH در مصرف کنندگان کوکائین شرح داده شده است ، اما به ندرت مورد مطالعه قرار گرفته است و هیچ تحقیقی به طور خاص آنها را تجزیه و تحلیل نکرده است.

احتمالاً ، توهمات لمسی و جسمانی به ندرت مورد مطالعه قرار گرفته اند زیرا برای دستیابی به قدرت آماری در تجزیه و تحلیل داده ها به نمونه های بزرگ نیاز است. تا کنون ، بیشتر مطالعات روی CIP با نمونه های محدود انجام شده است. علاوه بر این ، CIP با اعتیاد شدیدتر و پیامدهای روانی در مقایسه با مصرف کنندگان کوکائین بدون علائم روان پریشی همراه بوده است، بنابراین، مطالعه این توهمات علاقه مندی خاصی دارد. به طور خاص ، CITSH در موارد مصرف زیاد کوکائین بیشتر توصیف شده است، که می تواند بازتاب و بخشی از اعتیاد شدیدتر باشد.

مطالعه مطلب
ترک کراک در کمپ ترک اعتیاد آجودانیه

هدف از این مطالعه توصیف ویژگی های مصرف کنندگان کوکائین است که در طول سابقه مصرف کوکائین دچار توهمات لمسی و جسمانی ناشی از مصرف کوکائین شده اند. هدف از مطالعه این است که آیا این نوع توهمات با شدت مصرف و وجود روان پریشی ارتباط دارد ؟ بین بیماران مبتلا به CIP و CITSH (گروه CITSH) ، بیماران با CIP و بدون CITSH (گروه CIP-no-CITSH) ، و بیماران بدون CIP و CITSH (گروه غیر CIP). فرضیه این است که بیماران مبتلا به CITSH اعتیاد بدتری دارند و اختلال روانپزشکی همراه بیشتری دارند.

 

روش ها

این یک مطالعه مقطعی است که در واحد اعتیاد و تشخیص دو واحدی بیمارستان Vall d’Hebron اسپانیا با بیماران وابسته به کوکائین که بین ژانویه 2006 و مه 2016 شروع به درمان کردند انجام شده است.
این مطالعه بخشی از یک پژوهش گسترده تر درمورد بیماری همراه در وابستگی به کوکایین است. معیارهای ورود باید : سن بالای 18 سال ، وابستگی به کوکائین مطابق معیارهای DSM-IV-TR و امضای آگاهانه رضایت نامه قبل از شرکت کردن باشد.
معیارهای خروج شامل : داشتن اختلال روان پریشی اولیه ، بیماری جسمانی شدید در معاینه اولیه و تسلط کم بر زبان بود.
این پروژه توسط کمیته اخلاق بیمارستان Vall d’Hebron تأیید شد. بیماران هیچ گونه پاداش مالی دریافت نکرده اند. فرایند ارزیابی شامل جلسه چهارم مصاحبه بود که توسط روانپزشکان و روانشناسان آموزش دیده انجام شد. روانپزشکان ارزیابی اختلالات مصرف مواد ، CIP و متغیرهای مربوط به مصرف کوکائین را در اولین ویزیت انجام دادند. در ادامه ، روانشناسان بیماری همراه را با محور I ، اختلالات شخصیتی و ADHD در مصاحبه های دوم ، سوم و چهارم اندازه گیری کردند.تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل داده ها در سه مرحله انجام شد. تجزیه و تحلیل دو متغیره و چند متغیره انجام شد. در ابتدا ، رابطه بین متغیرهای طبقه ای توسط تست chi مورد آزمایش قرار گرفت، در حقیقت تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) برای بررسی اقدامات کمی توسط سه گروه مورد مطالعه (CITSH ، CIP-no-CITSH ، non-CIP) استفاده شد.
از آزمونStudent t برای مقایسه تعداد علائم روان پریشی ارجاع شده توسط بیماران با و بدون CITSH استفاده شد. به منظور کاهش نتایج مثبت کاذب ، تصحیح بونفرونی برای چندین آزمون با توجه به تعداد آزمایشات در هر آنالیز دو متغیره انجام شد. فقط متغیرهایی که بعد از تصحیح، اهمیت آماری را حفظ کردند ، در یک تحلیل چند متغیره گنجانده شدند. تجزیه و تحلیل واپس روی چند جمله ای ، با استفاده از روش enter انجام شد.
متغیر وابسته، چند جمله ای (CITSH ، CIP-no-CITSH ، non-CIP) بود. همه فرضیه های آماری دو دامنه ای بودند

 

اقدامات

روان پریشی ناشی از کوکائین (CIP)
همانطور که قبلاً منتشر شده بود، روانپزشکان آموزش دیده مصاحبه ای انجام دادند که نتیجه گیری از معاینات حسی حساس در آن خلاصه شد. از بیماران در مورد علائم روان پریشی که تحت تأثیر کوکائین در طول زندگی خود تجربه کرده بودند سوال شد. سوالات شامل موارد زیر بود :
• آیا تا به حال چیزی را شنیده اید یا فکر می کنید شنیده اید که واقعاً وجود نداشته؟ آیا این اتفاق در حالی رخ داد که تحت تأثیر کوکائین بودید ؟
• آیا تا به حال چیزی دیده اید یا فکر کرده اید که دیده اید درحالی که وجود نداشته است؟ آیا تحت تأثیر کوکائین اتفاق افتاده است؟
• آیا تا به حال چیزی غیر عادی روی بدن یا پوست خود احساس کرده اید؟ آیا این اتفاق در حالی رخ داد که تحت تأثیر کوکائین قرار داشتید؟
• آیا باور کرده اید که مردم جاسوسی شما را می کنند یا کسی علیه شما نقشه می کشد یا سعی می کند به شما صدمه بزند؟ آیا این اتفاق در حالی رخ داد که تحت تأثیر کوکائین قرار داشتید؟ در صورتی که بیماران در هر یک از سوالات بالا دارای علامت مثبت باشند ، روانپزشک CIP را مثبت در نظر می گیرد.

 

اختلال همراه روانپزشکی محور I

اختلال همراه روانپزشکی محور I
از مصاحبه بالینی نیمه ساختار یافته برای اختلالات محور (I DSM-IV SCID-I) برای توصیف بیماری همراه با اختلالات محور I استفاده شد.2.3.4. اختلالات شخصیتی
مصاحبه بالینی نیمه ساختار یافته برای محور II اختلالات شخصیتی DSM-IV (SCID-II) برای توصیف بیماری همراه با اختلالات شخصیت استفاده شد.
2.3.5. اختلال نقص توجه و بیش فعالی (ADHD)
از مصاحبه تشخیصی ADHD بزرگسالان برای DSM-IV (SCID-II) برای ارزیابی علائم ADHD در کودکان و بزرگسالان که در راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی شرح داده شده است، استفاده شد.

 

نتایج

در مجموع 767 بیمار برای تجزیه و تحلیل ثبت نام کردند. از این تعداد ، 6.6٪ (51 نفر) در برخی از مراحل زندگی خود CITSH را تجربه کرده بودند ، در حالی که 48.4٪ برخی علائم روان پریشی ناشی از کوکائین غیر از CITSH را تجربه کرده بودند. سرانجام ، 45٪ هیچ گونه علائم روان پریشی ناشی از کوکائین را تجربه نکرده بودند. در مورد مشخصات جمعیت شناختی-اجتماعی (جدول 1 را ببینید) ، اکثر بیماران مرد بودند ، میانگین سنی کل نمونه 36.58 (SD = 8.72) و 56.2٪ دارای تحصیلات ابتدایی یا پایین بودند. در مورد متغیرهای قبلی ، هیچ تفاوت آماری معنی داری بین گروه ها یافت نشد. در مقایسه با وضعیت تأهل ، بیماران در گروه غیر CIP بیشتر از دو گروه دیگر ازدواج کرده بودند ، با این حال ، این تفاوت، اهمیت آماری خود را از دست می دهد وقتی که تصحیح برای تجزیه و تحلیل سنجش های چندگانه انجام شود.میزان علائم روان پریشی ، به طور منسجم ، بدون توهمات لمسی و جسمی سنجیده شد ، زیرا برای پیوستن به گروه CITSH لازم و ضروری بود. 1 /94٪ از بیماران مبتلا به CITSH دارای علائم روان پریشی دیگری نیز بودند ، این بیماران به طور متوسط بیشتر از گروه CIP-no- CITSH علائم روانپریشی داشتند، همانطور که شکل 2 نشان می دهد.

مطالعه مطلب
عوارض مصرف استروئید ها + موثر ترین روش برای ترک استروئید ها

به هنگام تجزیه و تحلیل متغیرهای مربوط به اعتیاد ، سن شروع مصرف کوکائین در گروه CITSH زودتر است ، پس از آن گروه CIP-no- CITSH و گروه غیر CIP.
علاوه بر این ، بیماران مبتلا به CITSH فراوانی بیشتری ازنظر مصرف کوکائین و مصرف بیش از حد (از لحاظ آماری معنی دار) نسبت به سایر گروه ها نشان دادند.
هیچ تفاوتی در مصرف داخل بینی کوکائین در بین گروه ها مشاهده نشد ، اما در عوض ، مصرف داخل وریدی کوکائین بیشتر در گروه CITSH گزارش شد. در مقایسه با سایر گروهها ، گروه CITSH مصرف مقدار بیشتری در طول ماه قبل از درمان را گزارش کرده بود، بیشتر مسمومیت زدایی بیمارستانی یا مراکز درمانی سرپایی انجام داده بود، همراه بیماریهای بالاتری به ویژه بیماریهای عفونی بود. همچنین ، تمایل به هوس بیشتر مشاهده شد. هیچ تفاوت آماری معنی داری در مورد استفاده از سایر مواد در طول زندگی مشاهده نشد، به جز روند افزایشی استفاده از حشیش در گروه CIP-no-CITSH.
در مورد اختلال همراه روانپزشکی ، گروه CITSH معیارهای بیشتری را برای روان پریشی ناشی از مواد ارائه کرد. ADHD در گروه CIP-no-CITSH بیشتر از سایر گروه ها بود (جدول 2 را ببینید). در مورد اختلالات شخصیت ، گروه CITSH احتمال بیشتری داشت که اختلال شخصیت پارانوئید (این ارتباط بعد از تصحیح بونفرونی اهمیت بیشتری پیدا می کند) و APD را نشان دهد. در نهایت ، بر اساس تجزیه و تحلیل چند متغیره ، رگرسیون لجستیک چند جمله ای از نظر آماری معنی دار بود. نتایج نشان داده شده در جدول 3 نشان می دهد که داشتن دوره های مصرف بیش از حد ، احتمال ابتلا به CITSH را در مقایسه با گروه CIP-no-CITSH افزایش می دهد. سن شروع مصرف مواد مخدر، وجود دوره های مصرف بیش از حد و اختلال روان پریشی ناشی از کوکائین به طور مستقل با حضور بیشتر CITSH در مقایسه گروه CITSH و CIP-no ارتباط داشت. به علاوه در مقایسه گروه CIP-no-CITSH و non-CIP ، سن کمتری برای شروع مصرف مواد ، شیوع بیشتر اختلال روان پریشی ناشی از کوکائین و شیوع بیشتر ADHD بزرگسالان نشان داده شد.

 

بحث

این تحقیق بر تجزیه و تحلیل ویژگی های بیماران وابسته به کوکائین متمرکز شده است که در طول سابقه مصرف خود دارای CITSH بوده اند. بنابراین ، بیماران مبتلا به CITSH ناشی از کوکائین سایر علائم روان پریشی را اغلب نشان می دهند.
آنها دارای پیچیدگی بالایی از اعتیاد و آسیب شناسی روانی بودند و همچنین ، در مقایسه با بیماران مبتلا به CIP بدون CITSH و بیمارانی که سابقه CIP نداشتند ، احتمالاً بیش از حد کوکائین مصرف کرده بودند. از کل نمونه ، 55٪ CIP ارائه کردند و 6.6٪ CITSH داشتند ، این نتایج مشابه سایر مطالعات است که بیش از نیمی از بیماران وابسته به کوکائین دارای CIP بودند.
این شیوع با توجه به ابزار مورد استفاده متفاوت است ، هنگامی که مقیاس با موارد بیشتر یا زمانی که از مقیاس فرعی مصاحبه SAP با رفتارهای مرتبط با کوکائین استفاده می شود ، شیوع بیش از 80 درصد افزایش می یابد.
به طور مشابه ، در مطالعه ما وجود CITSH در 6.6 درصد مشاهده شد ، در تحقیقات دیگر مشخص شد که CITSH بین 7 تا 32 درصد در نوسان است ، با توجه به ابزار مورد استفاده در هر مطالعه (موارد بیشتر، استفاده از شیوع بیشتر). در هر صورت ، مطابق سایر مطالعات ، CITSH علائم روان پریشی ناشی از کوکائین است که کمتر اتفاق می افتد.توهمات لمسی و جسمانی به خوبی توسط روانپزشک در قرن 19 شرح داده شد . همچنین ، هنگامی که کوکائین به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفت ، این علائم در بیماران وابسته به کوکائین توصیف شد. با این حال ، تا این لحظه به وضوح با شدت ارتباط نداشت.
یکی از جدیدترین نتایج این مطالعه این است که CITSH معمولاً با سایر علائم روان پریشی ناشی از کوکائین همراه می باشد ، که ممکن است به عنوان نشانه ای از شدت بیشتر اعتیاد و آسیب شناسی روانی تفسیر شود. احتمالاً ، برخی از بیماران مبتلا به CITSH دچار توهم ایجاد/پارازیتوز (مشخص شده با اعتقاد به آلوده شدن به انگل ها) شده اند، که ممکن است همزمان با CITSH و سایر توهمات ناشی از کوکائین وجود داشته باشد.در مورد تجزیه و تحلیل چند متغیره و مقایسه بین گروه CITSH با گروه CIP-no-CITSH ، مشاهده می شود که بیمارانی که بیش از حد کوکائین مصرف کرده اند شش برابر بیشتر از بیماران بدون سابقه مصرف بیش از حد در معرض CITSH قرار دارند. این یافته های بالینی بریوس و سیگل را تأیید می کند و نشان می دهد که CITSH در موارد پرمصرفی کوکائین شایع تر است ، که نشان دهنده شدت و دشواری بیشتر در کنترل مصرف کوکائین است. علاوه بر این ، این با تحقیقات در بیماران اسکیزوفرنیک مطابقت دارد، جایی که توهمات لمسی و جسمانی با تعداد بیشتری از بستری های قبلی و عملکرد فراخوانی با تاخیر حافظه همراه بوده است.مشخص شد که وجود علائم روان پریشی (چه با CITSH چه بدون آن) با سن پایین تر شروع مصرف کوکائین همراه بوده و به احتمال زیاد مطابق معیارهای روان پریشی ناشی از مواد می باشد.
این نتایج مطابق با مطالعات قبلی است، نشان می دهد که CIP در موارد شدید اختلال مصرف کوکائین وجود دارد. در مورد اختلال روان پریشی ناشی از کوکائین ، انتظار می رود که بیمارانی که علائم روان پریشی دارند بیشتر دچار این اختلال شوند.

با تجزیه و تحلیل وجود ADHD در مطالعه حاضر ، گروه CIP-no-CITSH شیوع ADHD را در بزرگسالی تقریبا دو برابر کرد. این نتیجه ، یافته های توصیف شده توسط تانگ و همکاران را تأیید می کند، این امر ضرورت مطالعه عمیق تر این ارتباط را مشخص می نماید ، همانطور که برای برخی از مبانی مشترک برای این پدیده ها پیشنهاد شده است.
علاوه بر این ، قابل توجه است که بیماران وابسته به کوکائین با ADHD ، با اختلال همراه روانپزشکی بالا مشخص می شوند و یک چالش در کار بالینی است.
علاوه بر نتایج قابل توجه در تجزیه و تحلیل چند متغیره ، نتایج جالب دیگری نیز وجود دارد که باید در مطالعه حاضر مورد توجه قرار گیرد. در رابطه با جنسیت ، هیچ تفاوتی مشاهده نشد ، اگرچه ماهونی و همکاران توصیف می کنند که زنان بیشتر علائم روان پریشی ناشی از کوکائین و مت آمفتامین ها را نشان می دهند و در میان این علائم ، توهمات لمسی اهمیت آماری داشتند. این نویسندگان چندین فرضیه را برای آن یافته ها (مورد استفاده قرار گرفتن مقدار بیشتری از ماده ، استعداد بیولوژیکی و غیره) ارائه کرده اند.
با این حال ، مطالعات دیگر این ارتباط را پیدا نکرده اند. سختی بالینی از گروه غیر CIP به گروه CIP-no- CITSH و حتی بیشتر در گروه CITSH افزایش می یابد، هنگامی که جداول فراوانی در مورد مصرف 3 روز یا بیشتر در هفته ، مسمومیت زدایی بستری قبلی ، مقدار کوکائین g/هفته در ماه گذشته و هوس EVA مورد تجزیه و تحلیل می شود. این عوامل شاخص های شدت هستند و جالب اینکه شدیدترین نتایج هم در گروه CIP-no-CITSH و هم در گروه CITSH (حتی نتایج بدتر در این گروه) رخ داده است.

مطالعه مطلب
هزینه کمپ ترک اعتیاد در تهران به چه صورت است؟

مصرف داخل وریدی کوکائین و بیماریهای عفونی بیشتر در گروه CITSH شایع بود. توضیحات خاصی برای این ارتباط ارائه نشده است، اما این احتمال وجود دارد که مصرف کنندگان مواد مخدر داخل وریدی به دلیل افزایش سمیت دارویی در معرض خطر بیشتری برای ایجاد CITSH باشند. علاوه بر این ، آنها با استفاده از مواد آلوده خطر عفونت بیشتری دارند.
اگرچه ما قادر به یافتن آمار قابل توجهی نیستیم ، درصد بیماران مبتلا به بیماری کبدی درCITSH 27درصد در مقایسه با بدون CIP و CIP-no-CITSH مشخص شده است. پیشنهاد شده است که بیماری کبد می تواند باعث احساس خارش ، خارش و سایر حس های پوستی شود. اما همچنین می توان حدس زد که ارتباط بین CITSH و بیماری کبد با شدت اعتیاد پیوند دارد زیرا اعتیاد شدیدتر، بیماریهای کبدی بیشتر و همچنین CITSH بیشتر است. از این نظر ، پیشنهاد شده است که استفاده طولانی مدت از کوکائین ممکن است باعث هپاتیت مزمن شود.

به طور مشابه با یافته های چندین مطالعه دیگر، وابستگی به حشیش یک روند آماری دارد ، اما پس از کنترل سایر متغیرها به اهمیت نمی رسد یا اهمیت آماری خود را از دست می دهد. علیرغم موارد فوق ، وابستگی به حشیش در نوجوانی به عنوان افزایش دهنده توانایی کوکائین در ایجاد علائم روان پریشی معرفی شده است.

در مورد اختلالات شخصیت، در مطالعه ما APD برجسته است زیرا شیوع فزاینده ای از گروه غیر CIP به گروه CITSH (و به طور متوسط گروه CIP-no-CITSH) دارد. با این حال ، وقتی این متغیرها با مدل رگرسیون کنترل می شوند ، این ارتباط فاقد اهمیت آماری است ، احتمالاً به این دلیل که APD با شدت بیشتر اعتیاد به کوکائین همراه است ، به عنوان مثال ، ممکن است شروع به مصرف زودتر مواد مخدر و افزایش خطر مصرف بیش از حد داشته باشند. نتیجه مشابهی توسط تانگ و همکاران شرح داده شد. صرف نظر از این ، برخی از نویسندگان پیشنهاد کرده اند که APD ممکن است بیمار را مستعد اختلالات ادراکی کند زیرا این بیماران مشکوک تر هستند و ممکن است بهطور تهاجمی با ایده های پارانوئید یا خود ارجاعی عمل کنند، همانطور که برای مصرف کنندگان مت آمفتامین توصیف شده است.
ما از محدودیت های این مطالعه آگاه هستیم و نتایج باید با توجه به محدودیت های آن تفسیر شود. مطالعه حاضر گذشته نگر است و هنگام تشخیص ، به خاطر سپردن و گزارش این علائم ممکن است سوگیری وجود داشته باشد. ما از یک مصاحبه باز برای ارزیابی علائم روان پریشی استفاده کردیم ، این مصاحبه موارد کمتری نسبت به سایر ابزارها مانند SAPS-CIP داشت ، که ممکن است توضیح دهد که ما شیوع کمتری از CITSH و CIP را یافتیم. با این حال ، شدیدترین موارد را می توان با استفاده از یک سوال باز یافت ، زیرا بیماران علائم روان پریشی را در ارزیابی روانپزشکی گزارش می دهند (اولین ویزیت). بنابراین ، در مطالعات آینده داده ها با استفاده از نتایج مصاحبه SAP-CIP تجزیه و تحلیل شده و با نتایج حاضر مقایسه می شوند. علاوه بر این ، اطلاعاتی در مورد هذیان پارازیتوز ثبت نشده است. در نتیجه ، مواردی با این نوع هذیان ها باید در مطالعات آینده مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. به عنوان نقاط قوت در این مطالعه باید به نمونه بزرگ استخدام شده اشاره کرد که به تجزیه و تحلیل CITSH با وجود فرکانس پایین آن کمک می کند.

علاوه بر این ، این تحقیق در زمینه بالینی درمان اعتیاد انجام شده است. بنابراین ، داده ها نمایانگر عملکرد بالینی معمول هستند. در نهایت ، اعتبار داده ها با پروتکل جامعی که به طور سیستماتیک برای ارزیابی اختلال همراه روانپزشکی انجام شده است ، تضمین می شود. با توجه به نتایج ، بیمارانی که CITSH دارند در مقایسه با بیمارانی که دارای CIP بدون CITSH یا بیمارانی که از CIP رنج نمی برند موارد شدیدتری هستند. این بیماران حتی در مقایسه با گروه CIP-no-CITSH در معرض خطر مصرف بیش از حد (اوردوز) هستند.

علاوه بر این ، وجود CITSH با اختلال روان پریشی ناشی از کوکائین و شروع جوانتر مصرف کوکائین مرتبط است. از آنجا که این بیماران پیچیده تر هستند ، پزشکان باید این کار را انجام دهند. این بیماران را در مورد افزایش خطر ابتلا به این عوارض هشدار دهید. استراتژی های پیشگیری از مصرف بیش از حد در بیماران مبتلا به CITSH مفید خواهد بود.

از اینکه به مطالعه این مطلب پرداختید از شما عزیزان سپاسگزاریم ، امیدواریم که در وبسایت کمپ ترک اعتیاد آجوداینه ، بهترین کمپ ترک اعتیاد ایران با ارائه روش های نوین و بهترین راهکارهای موجود کمک قابل توجهی به جوانان این سرزمین برای ترک اعتیاد کرده باشیم.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات مرتبط

فهرست مطالب

پذیرش اورژانسی و ارائه خدمات در این مرکز به صورت 24 ساعته می باشد و تیم درمان و پذیرش کلینیک ترک اعتیاد آجودانیه در هر ساعتی از شبانه روز آماده خدمت رسانی به بیماران و خانواده هایشان می باشند.

دوست داری از اعتیاد نجاتش بدی؟

همین حالا با ما تماس بگیر...
به بالای صفحه بردن