معرفی شرایط مرکز ترک اعتیاد دولتی

پذیرش و درمان در مرکز ترک اعتیاد دولتی

کمپ ترک اعتیاد دولتی به مکانی گفته می‌ شود که با بستری ، افراد دارای اعتیاد ، به آن ‌ها خدمات ارائه می‌ دهد. این خدمات در راستای کنترل و ترک اعتیاد ارائه می ‌شود. بیمارانی که در این مراکز بستری می ‌شوند، یا به خواسته ‌ی خود وارد مرکز شده‌ ، یا به صورت …

پذیرش و درمان در مرکز ترک اعتیاد دولتی ادامه مطلب »